Mua nhóm

MỤC LỤC:

1. TẠO NHÓM

2. QUẢN LÝ NHÓM

3. ĐĂNG KÝ VÉ THEO NHÓM

4. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THANH TOÁN

 

1. TẠO NHÓM 

Bước 1: Tại màn hình sự kiện bấm chọn [Mua nhóm]

Bước 2: Tại màn hình mua nhóm khách hàng bấm chọn [Tạo nhóm]

Bước 3: Điền hết các thông tin để tạo nhóm sau đó bấm [Xác nhận] hoàn thành tạo nhóm

2. QUẢN LÝ NHÓM

Thêm thành viên

Bước 1: Tại màn hình của nhóm khi đã tạo bấm chọn [thêm thành viên]

Bước 2: Điền thông tin cá nhân bắt buộc, chọn cự ly hoặc có thể chọn hồ sơ có sẵn (nếu có hồ sơ sẵn hoặc tạo thêm hồ sơ) khi điền xong sau đó bấm chọn [Đăng ký]

Bước 3: sau khi bấm đăng ký sẽ hiện ra màn hình bạn đã đăng ký thành công sau đó bạn bấm chọn [Thêm thành viên] hoặc bấm chọn [Quay lại nhóm]

Chỉnh sửa thông tin vận động viên

Bước 1: Tại màn hình nhóm danh sách thành viên bấm chọn vào icon bút màu xanh để chỉnh sửa

 

Bước 2: Xuất hiện thông tin thành viên tham gia bấm chọn [chỉnh sửa]

Bước 3: Điền thông tin chỉnh sửa sau đó bấm chọn [xác nhận] hoàn thành chỉnh sửa thông tin vận động viên 

 

Chia sẻ link nhóm

  • Tại màn hình nhóm bấm chọn [sao chép link nhóm] sau đó gửi link đã hoàn thành (link nhóm này trưởng nhóm hoặc những thành viên đã tham gia nhóm sẽ gửi cho những thành thành viên nhóm) 

Xuất dữ liệu nhóm

. Xuất file danh sách thành viên nhóm tham gia tại màn hình nhóm bấm chọn [xuất file] 

 

Sau khi bấm xong file sẽ được tải về máy


Xóa thành viên

Tại màn hình nhóm bấm chọn [Ô có hình thùng rác màu đỏ] để xóa thành viên

Sau đó bấm chọn [xác nhận] để xóa bỏ hoặc bấm hủy bỏ để không xóa thành viên

 

Tìm kiếm thành viên

Tại màn hình nhóm tại thanh tìm kiếm nhập thông tin (tên vận động viên hoặc email) để tìm kiếm vận động viên

Thanh toán

Điều kiện: Trạng thái thanh toán của tất cả thành viên đều là Đã thanh toán và Nhóm đã được đóng.

Tại màn hình nhóm bấm chọn [thanh toán] 

Sau đó khách hàng bấm chọn [thanh toán] để thanh toán hoặc bấm chọn [hủy bỏ] để hủy thanh toán, sau khi bấm thanh toán nhóm sẽ được đóng lại


 

Đóng nhóm

Đóng nhóm khi không nhận thêm thành viên 

Tại màn hình nhóm bấm chọn [đóng nhóm] 

+ Và sau đó bấm chọn [xác nhận] hoặc bấm chọn [hủy bỏ] để đóng hoặc mở nhóm
 

3. ĐĂNG KÝ VÉ THEO NHÓM

Bước 1. Truy cập link đăng ký 

Bước 2. Đăng nhập

 

Bước 3. Nhập mật khẩu khi vào nhóm (nếu có) 

 

Bước 4. Điền thông tin người tham gia bấm chọn [thêm thành viên]

Bước 5: Hiển thị thông tin đăng ký cá nhân sau đó bấm [đăng ký] sau đó bấm chọn [thêm thành viên] hoặc bấm chọn [về màn hình chính] 

Bước 6: Tiến hành thanh toán vé cho nhóm trưởng

 

4. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THANH TOÁN

Bước 1: Bấm vào biểu tượng avatar bên trên góc phải màn hình sẽ hiện ra nhóm của tôi

Bước 2: Sau đó hiện ra danh sách nhóm và bấm vào đó

Bước 3: Tại màn hình nhóm trưởng nhóm xác nhận thành viên nào đã thanh toán hoặc chưa có thể bấm chọn [đã thanh toán] hoặc [chưa thanh toán]