Bước 1: Sau khi chọn [Đăng ký trở thành BTC tại 5bib] bạn được cung cấp một số thông tin khi trở thành BTC 5bib, sau đó ấn [Đăng ký ngay]
Bước 2: Tại form đăng ký bạn nhập những thông tin cá nhân được yêu cầu sau đó ấn [Gửi duyệt]

               

 

Bước 3: Sau khi gửi duyệt hệ thống sẽ gửi đến thông báo và bạn nhấn [Về trang chủ] để chờ hệ thống xử lý yêu cầu
Bước 4: Sau khi hệ thống xử lý xong yêu cầu sẽ có thông báo bạn trở thành BTC 5bib. Để trở về trang chủ ấn [Quay lại trang chủ]