Bước 1: Tại màn hình tab [Homepage] chọn nút như hình để xem danh sách vé sở hữu

Bước 2: Trong danh sách vé đang sở hữu bấm chọn vé muốn chuyển nhượng


Bước 3: Tại trang chi tiết vé bấm chọn nút được khoanh đỏ như hình

Bước 4: Chọn [Chuyển nhượng] (chỉ vé chưa thực hiện check in mới có thể chuyển nhượng)


Bước 5: Nhập username của người nhận vé và các thông tin khác theo hướng dẫn của hệ thống

Bước 6: Khách hàng xác nhận thông tin vé, thông tin người nhận và bấm [Xác nhận]

Bước 7: Ghi nhận chuyển nhượng thành công. Bấm [Hoàn thành] để kết thúc