Bước 1: Truy cập website: 5bib.com và chọn " Đăng ký tài khoản". Sau đó điền các thông tin cơ bàn như; Họ và tên, địa chỉ email, mật khẩu và sau đó đọc và chọn vào ô  "Tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng và bảo mật dữ liệu"

 

 

 

Bước 2: Sau khi ấn " Đăng ký" hệ thống sẽ gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản về email của bạn. Vui lòng kiểm tra email để hoàn tất đăng ký 

 

 

Bước 3: Mở email và  "Kích hoạt tài khoản