Bước 1: Truy cập website: 5bib.com và chọn đăng nhập sau đó chọn " Quên mật khẩu?".

 

Bước 2: Bạn vui lòng cung cấp email của bạn để lấy lại mật khẩu tài khoản 5BIB sau đó ấn " Đổi mật khẩu"

 

Bước 3: Nhập mã OTP đã được gửi tới địa chỉ email của bạn sau đó điền thông tin mật khẩu mới và ấn " Đổi mật khẩu"

 

 

Bước 4: Nhận thông báo cập nhật thành công và ấn " Trở về đăng nhập" để quay lại màn hình đăng nhập