Bước 1: Tạo hồ sơ cho người bạn muốn ghi danh theo hướng dẫn sau Hướng dẫn thêm hồ sơ vận động viên

 

Bước 2: Tại mà hình chính bấm chọn nút như hình để xem danh sách vé sở hữu

Bước 3: Trong danh sách vé đang sở hữu bấm chọn ghi danh vé muốn ghi danh

Bước 4: Lựa chọn ghi danh đại diện

Bước 4: Lựa chọn hồ sơ vận động viên đã tạo ở bước 1

Bước 5: Khách hàng xác nhận thông tin ghi danh, chọn đồng ý với điều khoản sử dụng và chọn xác thực

Bước 6: Nhập mật khẩu để xác nhận ghi danh

 

Bước 7: Ghi danh sự kiện thành công chọn hoàn thành để kết thúc