Bạn có thể ghi danh trên cả web 5bib.com hoặc ứng dụng 5bib

1. Ghi danh trên web 

Bước 1: Truy cập website 5bib.com

Bước 2: Di chuột đến avata góc trên bên phải màn hình, bấm tiếp vào [danh sách vé]

Bước 3: Bấm chọn vé cần ghi danh  

Bước 4: Điền thông tin của vận động viên 

hoặc bấm [chọn hồ sơ có sẵn] sau đó bấm vào hồ sơ và bấm [xác nhận].

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vận động viên bấm [Ghi danh]

Bước 5: Đồng ý với điều khoản sử dụng, Xác nhận thông tin ghi danh

Bước 6: Hoàn thành ghi danh và chọn hoàn thành để kết thúc

 

 

2. Ghi danh trên ứng dụng 5bib 

Bước 1: Tại mà hình chính bấm chọn nút như hình để xem danh sách vé sở hữu

Bước 2: Trong danh sách vé đang sở hữu bấm chọn ghi danh vé muốn ghi danh

Bước 3: Lựa chọn phương thức ghi danh phù hợp

Bước 4: Khách hàng nhập thông tin của vận động viên theo hệ thống hướng dẫn

Bước 5: Khách hàng xác nhận thông tin ghi danh, chọn đồng ý với điều khoản sử dụng và chọn xác thực

 

Bước 6: Ghi danh sự kiện thành công chọn hoàn thành để kết thúc