Bước 1: Tại đây bạn có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản đăng nhập
Bước 2: Sau khi điền các thông tin yêu cầu về mật khẩu cũ và mới bạn có thể ấn [Xác nhận] để tiến hành đổi mật khẩu
Bước 3: Tại trường [Bảo mật] bạn có thể cài đặt bảo mật sử dụng khuôn mặt