Bước 1: Tại màn hình tab [Tài khoản] tìm đến trường [Định danh tài khoản]
Bước 2: Bạn có thể chọn loại giấy tờ để có thể định danh cho tài khoản của mình: Căn cước/CMND hoặc Hộ chiếu

     


Bước 3: Sau khi chọn loại giấy tờ để định danh thì tiến hành chụp lại mặt trước của giấy tờ
Bước 4: Sau khi chụp xong mặt trước thì chụp mặt sau của giấy tờ

    

 

Bước 5: Sau khi chụp hoàn thành xong loại giấy tờ, kiểm tra các điều kiện được lưu ý. Nhấn [Bắt đầu chụp] khi đã đảm bảo các lưu ý
Bước 6: Thực hiện chụp gương mặt theo hướng dẫn từ hệ thống
Bước 7: Khách hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin và bấm [Hoàn thành]