Bước 1: Truy cập web: race.5bib.com

Bước 2: Bấm chọn Đăng nhập

Bước 3: Bấm chọn Đăng nhập với Google

Bước 4: Chọn đăng nhập vào tài khoản Google hoặc chọn tài khoản có sẵn

Bước 4: Bấm chọn Tiếp tục để hoàn thành đăng nhập