1. Đăng nhập

Bước 1: Truy cập ứng dụng
Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu và bấm [Đăng nhập]

2. Đăng xuất tài khoản

Bước 1: Truy cập Thông tin người dùng
Bước 2: Chọn [Đăng xuất] bên dưới màn hình

3. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản để thiết lập tài khoản như: Họ và tên, địa chỉ e-mail, mật khẩu,...
Bước 2: Sau khi nhập các thông tin tài khoản và đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ và bảo mật dữ liệu thì ấn [Đăng ký]
Bước 3: Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản qua email quay lại đăng nhập tài khoản mới được đăng ký

        

4. Quên mật khẩu

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập chọn “Quên mật khẩu” và chuyển đến màn hình nhập thông tin tên đăng nhập để lấy lại mật khẩu, sau đó nhấn [Tiếp tục]
Bước 2: Nhập mã OTP được gửi tới địa chỉ email của bạn và ấn [Tiếp tục]

     


Bước 3: Sau khi nhập chính xác OTP thì dẫn tới màn hình đặt lại mật khẩu mới sau đó nhấn [Khôi phục mật khẩu]
Bước 4: Sau khi khôi phục được mật khẩu thì bạn ấn [Đăng nhập ngay] để có thể đăng nhập vào ứng dụng như bình thường