Mọi sản phẩm đều được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi thì có thể báo lại để được đổi trả theo quy định